• ارزیابی شاخص های کیفی و تغذیه ای روغن دو رقم زیتون ماری و کرونیکی بر مبنای پروفایل اسیدهای چرب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/19
  • تعداد بازدید: 211
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  ارزیابی شاخص های کیفی و تغذیه ای روغن دو رقم زیتون ماری و کرونیکی بر مبنای پروفایل اسیدهای چرب

  عمده کشت زیتون با هدف تولید روغن انجام می شود. با افزایش آگاهی مردم از خواص محافظتی روغن زیتون علیه بیماری های قلبی-عروقی و سرطان ها، مصرف روغن زیتون در دنیا 6 برابر شده است. روغن زیتون، حاوی اسید چرب تک غیراشباع اولئیک اسید  (c18:1)، تا بیش از 80 % کل ترکیب لیپیدی روغن می باشد، که باعث می شود، مصرف روغن زیتون، خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی را به شدت کاهش یابد، چون نسبت بالای اولئیک اسید به لینولئیک اسید، موجب کاهش میزان لیپوپروتئین با چگالی پایین ldl و افزایش میزان لیپوپروتئین با چگالی بالا (hdl) می شود.

  پژوهش حاضر بر روی رقم ایرانی زیتون ماری و رقم خارجی کرونیکی، با هدف مقایسه ارزش تغذیه ای رقم بومی ایران و رقم وارداتی در ایستگاه تحقیقاتی زیتون طارم استان زنجان، انجام شد. از هر رقم سه درخت به عنوان تکرار در نظر گرفته شد. بافت مزوکارپ میوه در دو زمان 150 و 180 روز بعد از گلدهی (daf) جمع آوری گردید (تاریخ مبنا 25 اردیبهشت ماه).

  در طارم زیتون ماری در مرحله daf 150 برای تهیه کنسرو و کرونیکی درمرحله daf 180 برای روغن کشی برداشت می شود. مقدار درصد روغن، درصد اسید اولئیک، لینولئیک، نسبت اولئیک به لینولئیک، نسبت ufa/sfa برای هرتکرار بصورت جداگانه محاسبه شد. آنالیز صفات، با استفاده از دستور glm در نرم افزار کامپیوتری sas ، انجام شد. براساس آنالیز نتایج، از آنجا که میزان روغن بافت مزوکارپ، میزان اولئیک اسید و نسبت ufa/sfa در هر دو رقم ماری و کرونیکی، در daf 180 به حداکثر میزان خود می رسد، این زمان برای برداشت در منطقه مذکور پیشنهاد می شود.

  به لحاظ درصد اسید اولئیک و نسبت ufa/sfa رقم ایرانی ماری بطور معنی دار از رقم وارداتی کرونیکی بالاتر بوده و بنابراین روغن آن به لحاظ کیفی بسیار با ارزش و قابل توجه می باشد، از این رو استفاده از رقم ماری به عنوان کنسرو و برداشت زودهنگام آن، به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها