• مداخله روزافزون فناوری های حسابداری در راه حل های مطرح شده برای مقابله با بحران زیست محیطی و نقد آن: پرداختن به موضوعات اقتصاد مدور و کووید 19

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 75
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  مداخله روزافزون فناوری های حسابداری در راه حل های مطرح شده برای مقابله با بحران زیست محیطی و نقد آن: پرداختن به موضوعات اقتصاد مدور و کووید 19

  دراین مطالعه برخی عوامل یک تجدیدنظر زیست محیطی درباره حسابداری را برمبنای اقتصاد زیست محیطی، سیاست های محیطی، علوم سیستم زمین و توسعه مطالعات و همچنین برخی از ایده ها را برای آگاهی از نقدهای زیست محیطی حسابداری که می تواند به ما در دفع دوری از چیزهای ناخوشایندی یا رهایی از محدودیت ها کمک کند بررسی می کنیم . ما بیان می کنیم که تفکیک دو مفهوم طبیعت و جامعه، حسابداری اقتصاد مدور و همه گیری کووید 19 را دچار مشکل می کند.

  یک تفسیر انتقادی از اقتصاد مدور ممکن است مواردی مانند مقیاس فیزیکی سیستم اقتصادی کل ، مرزهای سیستم فضایی و زمانی، فرهنگ مصرف کننده و سیاست ذاتی اقتصاد مدور را با مشکل مواجه کند ، همچنین که یک گزارش انتقادی از همه گیری کووید 19 باید مداخلات شاخص های حسابداری در ساختن روایت های خاص درباره ویروس را در نظر بگیرد. به طور خاص، محاسبات هزینه های ناشی از کووید 19 باید به ارزش اکولوژیکی ویروس ها مرتبط باشد تا نشان دهد که چگونه دنیای اجتماعی و بیولوژیکی به طور ناگسستنی به هم مرتبط هستند. در هر دو مورد، ما پیشنهاد می کنیم محققان حسابداری انتقادی باید درباره پیامدهای مهم نحوه درک ما از رابطه بین انسان و محیط زیست ، مشارکت فعال داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها