جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
8 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 8 مقاله
  توضیحات : رئیس گروه حسابرسی مالیاتی استان خوزستان شهرستان باغملک
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابرسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/01/23
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها