• نقش فعالیت های کارآفرینانه در برنامه ریزی و توسعه گردشگری شهر آبادان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 110
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  نقش فعالیت های کارآفرینانه در برنامه ریزی و توسعه گردشگری شهر آبادان

  شهرهای نفتی که براساس اقتصاد نفتی به وجود آمده، بر اثر روابط اقتصادی ناشی از تولید نفت و به اقتضای تمایل سازندگان آن، برش هایی را بر بدنه خویش پذیرفته و به بخش های جدا از هم و با مورفولوژی اجتماعی متضاد تقسیم شده است. امروزه ازجمله کارآمدترین راهکار برای کاهش این تضاد و مبارزه با مشکل کار و اشتغال بحث کارآفرینی است. بسیاری از فعالیت های گردشگری، برمبنای کارآفرینی در حال شکل گرفتن است؛ به این معنا که بسیاری از فعالان این صنعت، باید به دنبال آن باشند که نسل جوان صنعت گردشگری را به سمت کارآفرینی سوق داده و هدایت کنند.

  هدف اصلی این تحقیق تحلیل نقش فعالیت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهر آبادان است در واقع این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع است که تا چه اندازه فعالیت های کارآفرینانه از جمله فعالیت های کارآفرینانه فرصت گرا، قهری، ضرورت گرا در صنعت گردشگری شهر آبادان تاثیر خواهد داشت. این تحقیق از آن منظر مورد توجه است که با آگاهی از نقش فعالیت های کارآفرینی در صنعت گردشگری می توان سیاست گذاری های بخش توریسم شهرآبادان و فعالیت های کارآفرینانه را جهت بخشید.

  از این رو سعی گردید با الگوگیری از تحقیقات پیشین چارچوب پایه مناسبی برای انجام این تحقیق ایجاد شود. در این تحقیق برای مطالعه فعالیت های کارآفرینی از مطالعات صورت گرفته و گزارشات دیده بان جهانی کارآفرینی کمک گرفته شد. سپس بر اساس اطلاعات حاصل از مطالعه موردی و مصاحبه های صورت گرفته چارچوب تحقیق استخراج شد. و بر اساس این چارچوب به تهیه پرسشنامه پرداخته شد.

  در نهایت پس از تحلیل داده های بدست آمده مشخص گردید فعالیت های کارآفرینانه قهری نقش موثری در اقتصاد شهری آبادان بازی نموده اند و چنین بر می آید که نقش فعالیت های کارآفرینانه فرصت گرا بیشتر به سمت خدمات مطلوبتر و مناسبتر در فعالیت های کارآفرینانه شهر آبادان بوده است، همچنین فعالیت های کارآفرینانه تثبیت شده با ایجاد و گسترش بستر های مناسب در جهت رشد توریسم بسیار فعال بوده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها