• واکاوی مفهوم فرهنگ و ارتباط آن با زنان در دو رمان « أنا أحیا » و «عادت می کنیم»

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/11
  • تعداد بازدید: 156
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  واکاوی مفهوم فرهنگ و ارتباط آن با زنان در دو رمان « أنا أحیا » و «عادت می کنیم»

  رمان به عنوان طرح و برشی از زندگی افراد یک جامعه، برهه ای از زمان و فرهنگ اجتماع را با شخصیّت سازی و تصویر حوادث زندگی آنها در ظرف داستان می ریزد. عناصر سازنده فرهنگ یک جامعه بیانگر هویت گروهی از انسان هاست و فرهنگ در هر جامعه ای، مختص به خود آن جامعه است؛ اما وجود اشتراکات فرهنگی میان برخی جوامع امکان بررسی و مقایسه آنها را با هم فراهم می سازد. زنان به منزله نیمی از پیکره اجتماع، همواره بار بخشی از تحولات فرهنگ جامعه را بر دوش کشیده اند.

  لیلی بعلبکی و زویا پیرزاد به عنوان زنان نویسنده ای که نسبت به نقش فرهنگ زنان در جوامع خود آگاهی داشته اند در رمان هایشان این موضوع را انعکاس داده اند. این نویسندگان همفکر بوده و با دیدی انتقادی به جایگاه و نقش فرهنگی و اجتماعی زنان توجه کرده اند و خواستار تغییر بنیادین در نگرش مردم و بازنگری در تفاسیر مردسالارانه از متون ادبی شده اند.

  این تحقیق در پی آن است تا به بسترهای مشترک فرهنگی و اجتماعی جامعه عرب و ایران بپردازد و نقش تحصیلات و آگاهی زنان و همچنین زبان به عنوان عناصری برجسته از فرهنگ جامعه و نیز خود باختگی فرهنگی در دو رمان « أنا أحیا » و « عادت میکنیم » را مورد بررسی قرار دهد تا از این رهگذر دیدگاه های این دو نویسنده معاصر ادبیات لبنان و ایران را درباره این موضوع به روش توصیفی - تحلیلی و بر پایه مکتب تطبیقی آمریکایی مورد کنکاش قرار دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها