• تحلیل نتایج حاصل از نمونه سوالات علوم آزمون تیمز 2015 براساس رویکرد irt و بررسی تطبیقی آموزش علوم در کشورهای موفق در آزمون تیمز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/22
  • تعداد بازدید: 193
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  تحلیل نتایج حاصل از نمونه سوالات علوم آزمون تیمز 2015 براساس رویکرد irt و بررسی تطبیقی آموزش علوم در کشورهای موفق در آزمون تیمز

  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر ویژگیهای معلمان مدارس بر عملکرد علوم دانش آموزان درآزمون تیمز است. بدین منظور نمونه سوالات آزمون علوم تیمز 2015 در مدارس اجرا گردید. جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهرستان گناباد و جامعه ی نمونه، دانش آموزان دختر 5 کلاس (3 مدرسه) چهارم ابتدایی شهرستان گناباد در سال تحصیلی 97 - 96 انتخاب شدند. حجم نمونه در این سنجش 110 نفر بوده است. انتخاب مدارس به صورت هدفمند از سه ناحیه متفاوت شهرانتخاب شدند.

  روش پژوهش از حیث نوع تجزیه و تحلیل آماری و سنجشی جزو تحقیقات همبستگی، نوع تحلیل ماتریس کوواریانس است. نتایج نشان می دهد که نوع روش تدریس معلمان در علوم بر عملکرد دانش آموزان تاثیر می گذارد و استفاده از روش های غیر فعال و معلم محور سبب کاهش 2.24 نمره ای دانش آموزان در این درس می شود. مصاحبه با معلمان مدرسه برتر نشان می دهد که آنها از روش های فعالی چون: آزمایشگاهی، گردش علمی، تدریس توام با بازی و کاوشگری در تدریس علوم استفاده می کنند.

  هم چنین بررسی تطبیقی آموزش علوم در کشورهای حائز رتبه ی برتر در آزمون تیمز به روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی نشان می دهد که بیشترین تفاوت بین ایران و کشورهای مورد مطالعه در روش های تدریس و فرآیند ارزشیابی است. معلمان ایرانی از روش های نوین در آموزش علوم کمتر بهره می گیرند ارزشیابی کیفی و تکوینی نیز آن چنان که باید در کشور اجرا نمی گردد. در پایان پیشنهاداتی به مسئولان تعلیم و تربیت جهت بهبود عملکرد دانش آموزان در آزمون تیمز مطرح گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها