• بررسی عملکردهای دولتی بر نوسانات بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 139
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی عملکردهای دولتی بر نوسانات بورس اوراق بهادار تهران

  هدف این تحقیق بررسی عملکردهای دولتی بر نوسانات بورس اوراق بهادارتهران است. معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکردهای دولتی بازده سهام (roe)، بازده دارایی ها (roa)، سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات، سهم بازده ماهانه سهام دولتی مد نظر می باشد. علاوه بر آن، در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد و همچنین رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و عملکرد نیز می باشیم. نمونه این تحقیق در بر گیرنده شرکت های دولتی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های موردنظر، 15 شرکت انتخاب شده و در طی یک دوره 9 ساله (1391 – 1400) مورد بررسی قرار گرفته اند.

  روش آماری مورد استفاده جهت تحلیل مدل ها در این پژوهش روش gmm بوده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است :عملکرد شرکتهای دولتی در هر چهار بعد (بازده دارایی ها، بازده سهام، سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی) با افزایش نوسانات بازار سهام، کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه " عملکرد شرکتها دولتی با نوسانات بازار سهام رابطه معناداری دارد " در سه مورد ارزش افزوده و سود خالص و بازده دارایی ها پذیرفته شد. اما فرضیه مربوط به roe تایید نشد. رشد تولید ناخالص ملی (gdp growth) رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دولتی دارد. اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکتهای دولتی از لحاظ سه شاخص بازده سهام، بازده دارایی ها و سود خالص دارد اما از لحاظ ارزش افزوده این رابطه ناچیز است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها