• تحلیل چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 166
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تحلیل چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی

  تحلیل چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی شرکت های تولیدی بزرگ استان بوشهر، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کاربردی را ۱۸۰ شرکت تولیدی بزرگ استان بوشهر تشکیل می دهد. واحد آماری جامعه، مدیران آن شرکت هاست که ۱۲۲ شرکت با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود، به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه ای در اختیار مدیر عملیاتی/ مالی بازاریابی هر یک از شرکتها قرار گرفت.

  تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزار ۲۲ spss و روش معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج نشان داد چابکی راهبردی به طور مستقیم و غیر مستقیم ( از طریق پاسخگویی عملیاتی)، عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها