• نقش مشارکت مردان در ارتقا سلامت باروری و فرزندآوری: یک مطالعه مرور سیستماتیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/03
  • تعداد بازدید: 247
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  نقش مشارکت مردان در ارتقا سلامت باروری و فرزندآوری: یک مطالعه مرور سیستماتیک

  یکی از موضوعات مهم زندگی زوجین باروری و فرزند آوری است. مطالعات نشان دهنده نقش چند سطحی مشارکت مردان از جمله جایگاه اقتصادی – اجتماعی، دیدگاه های مذهبی و دانش و آگاهی بر سلامت باروری و فرزندآوری می باشد. علی رغم وجود رویکرد های نظری برای این نقش اما مطالعات صورت گرفته در این زمینه محدود بوده و بیشتر بر نقش مشارکت مردان در مراقبت های بارداری، تنظیم خانواده و بیماری های منتقله جنسی می پردازد.

  اهداف تحقیق: هدف از این مطالعه، مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در ایران در جهت بررسی نقش مشارکت مردان درارتقا سلامت باروری و فرزندآوری می باشد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه مقالات و گزارش های منتشر شده از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ ، در پایگاه های اطلاعاتی , pupmed, science direct, scopus, who, google scholar, web of science و باکلید واژه های فارسی؛ سلامت باروری، فرزندآوری، مشارکت مردان و کلید واژه های انگلیسی reproductive health, childbearing, men's participation در ایران و جهان پرداخته شد.

  نتایج: پس از ارزیابی و بررسی، تعداد مطالعات انجام شده بر روی نقش مشارکت مردان در سلامت باروری و فرزندآوری اندک بوده و به نقش مردان در تحقیقات باروری در ایران کمتر توجه شده است. و در مطالعات این مشارکت محدود به مراقبت های بارداری و تنظیم خانواده و بیماری های منتقله جنسی می باشد.

  نتیجه گیری: باروری و فرزندآوری یک پدیده زوجی است و نیاز به بررسی بیشتر نقش مردان در سلامت باروری و مطالعات در جهت افزایش مشارکت مردان در حفظ و ارتقا سلامت باروری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها