• جایگاه فرهنگ در ساختار رسانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/11
  • تعداد بازدید: 202
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09103159821

  جایگاه فرهنگ در ساختار رسانه

  مقدمه و هدف پژوهش: نقش رسانه به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در افکار عمومی و فرهنگ جوامع را نمی توان در پیشبرد اهداف فرهنگی نادیده گرفت؛ لذا این پژوهش با هدف «ارتباط تنگاتنگ رسانه و فرهنگ» طراحی و اجرا گردیده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد؛ ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته که با روش صوری و اعتبار محتوا و پایایی آن با روش محاسبه بررسی شده است.

  جامعه آماری این پژوهش اساتید حوزه ی علوم ارتباطات، فعالین امور فرهنگی و علوم سیاسی به تعداد 36 نفر بودند که همه آن ها از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رسانه در فرهنگ و نیز در " تبادل فرهنگی، اشاعه فرهنگی و فرهنگ پذیری" به عنوان مولفه های اصلی فعالیتهای فرهنگی نقش موثری داشته است.

  نتیجه گیری: رسانه می تواند در تبیین و ترویج ارزش های فرهنگی کشور، در توسعه روابط فرهنگی و در فراهم آوردن بستر و زمینه ای برای مطالعه آداب و رسوم و سنن فرهنگ ها نقشی عمده داشته باشد. رسانه با گسترش و توسعه روابط مردم با مردم می تواند باعث اتحاد و یک دلی افکار عمومی شود و نیز بستر و زمینه ای برای آگاه سازی نسبت به نقاط مثبت و نقاط منفی فرهنگ فراهم آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها