• بررسی تاثیر مدیریت سود اقلام تعهدی بر مخارج تحقیق و توسعه یا توجه به توجه به نقش تعدیلگر نسبت سهم سهامداران اصلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/26
  • تعداد بازدید: 107
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶

  بررسی تاثیر مدیریت سود اقلام تعهدی بر مخارج تحقیق و توسعه یا توجه به توجه به نقش تعدیلگر نسبت سهم سهامداران اصلی

  هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مدیریت سود بر سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه با توجه به نقش نسبت سهام سهامداران اصلی است. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که برای نمونه گیری از روش غربالگری استفاده شده و حجم نمونه برابر با یکصد و یازده شرکت مشخص شد.

  مطالعه حاضر از حیث شیوه همبستگی -توصیفی و به جهت هدف کاربردی محسوب می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون خطی ساده بر پایه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده در مرحله نخست نشان می دهد که مدیریت سود تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه دارد. علاوه بر این بر اساس نتایج به دست آمده از بخش دوم تحقیق مشخص شده است که سهم سهامداران اصلی (تمرکز مالکیت)، تاثیر تعدیلگر افزایشی بر رابطه بین مدیریت سود و تحقیق وتوسعه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها