• بایسته های تبدیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گفتمان فراگیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/30
  • تعداد بازدید: 125
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02188352080

  با توجه به عدم توفیق نظریات غرب برای دستیابی کشورهای جهان سوم به توسعه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هم اندیشی صاحب نظران و مبتکران ایرانی بر پایه ی مبانی اسلامی و هویت درونی طراحی شد. از جمله مسائل و مبانی مهم در تحقق الگوی پیشرفت تبدیل آن به گفتمان ملی و فراگیر است. پژوهش حاضر با هدف تبیین اهم بایسته های  تبدیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گفتمان فراگیر، به شیوه ی توصیفی- تبیینی و با استناد به منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. از حیث نوع، کاربردی است.

  بر این اساس مهمترین بایسته  های گفتمان فراگیر، از طریق بررسی وتبیین عوامل مؤثر در مدیریت کشور و اجزاء تشکیل دهندۀ سیستم جامعه مشخص شد،  همسو با آن تمام عوامل دخیل، با بهره جستن از تفکیک ساختاری و کارکردی به هفت عامل اصلی گروه بندی گردید و نقش هریک از عوامل به صورت شفاف و مجزا بیان شد. از این رو شاخص ترین بایسته-های گفتمان فراگیر شامل ؛ نهاد های قانونگذار(مجلس و شورای اسلامی) نهاد های دولتی(دولت ودستگاههای اجرایی)، مردمو نهادهای مردمی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،  رسانه هاو فضای مجازی، دانشگاهیان ، فرهنگیان ، نخبگان و هنرمندان است. در نتیجه یکی از مهمترین بایسته های فراگیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  تبدیل شدن آن به عزم و ارادۀ عمومی است؛ زیرا وقتی که گفتمانی به عزم عمومی تبدیل شود تمام سطوح مختلف یک جامعه در فرآیند عملیاتی شدن آن مشارکت اساسی خواهند داشت .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها