جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اصفهان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1402/03/30
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها