• مسئولیت ملی و نقش نخبگان و نهادهای دانشگاهی در تحقق ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی الگو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/30
  • تعداد بازدید: 97
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02188352080

  پژوهش حاضر با هدف "تبیین و تشریح مسئولیت ملی و نقش نخبگان و نهادهای دانشگاهی در تحقق ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی الگو" انجام شده است. این پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلـی اسـت و در آن از روش تحلیـل محتوایی و بررسی اسنادی به عنوان راهبرد پژوهش استفاده شده است و برای تفسیر و تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل توصیفی و تحلیلی بهره‌گیری شـده اسـت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که موضوع پژوهش از سه جنبه حائز اهمیت است.

  اول از حیث توجه به نخبگان و استفاده از توانمندی ایشان و دوم از حیث مسئولیت ملی و اجتماعی نخبگان و سوم از حیث ظرفیت‌هایی که در سند الگو وجود دارد. بررسی و تحلیل محتوای سند الگو نشان می‌دهد که در تمام ارکان سند اعم از مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر ظرفیت‌های خوبی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که مسئولیت ملی و اجتماعی نخبگان اقتضاء می‌کند تا بدان توجه شود. همچنین بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان لازم است تا از ظرفیت‌های نخبگان در راستای تحقق تدابیر فرهنگی و اجتماعی سند الگو استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها