• تحلیل سیستمی نظام آموزشی و بحران های اجتماعی در ایران توسعه به مثابه نهادسازی آموزشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/03/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/30
  • تعداد بازدید: 136
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02188352080

  دانش و آموزش، رکن اصلی توسعه است و توسعه‌نیافتگی جوامع به ‌دلیل عدم‌ سرمایه‌گذاری آموزشی است. نظام ‌آموزشی از طریق کارکرد فرهنگ‌پذیری و جامعه‌پذیری و هم از طریق ارتقا و پرورش حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و اندیشه‌ای انسان‌ها، محور توسعه‌‌ پایدار است. مقاله‌ حاضر درصدد بررسی نقش نظام ‌آموزشی در جلوگیری ‌از بحران‌های اجتماعی و امکان تحقق توسعه‌ پایدار است. سؤال ‌مقاله این ‌است بر اساس نظریه سیستم‌ها آیا نظام ‌آموزشی در ایران کارکرد مناسبی ایفا می‌کند؟

  نظام ‌آموزشی، چگونه می‌تواند با افزایش ظرفیت‌های ‌انسانی و تحقق توسعه از وقوع بحران‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جلوگیری کند. برای پاسخ ‌به این ‌سؤال فرضیه ذیل به‌ اقتراح گذاشته می‌شود: یکی ‌از مهم‌ترین زیرسیستم‌های هر نظام‌ آموزشی ‌است و در صورتی‌ که این ‌خرده نظام ‌اجتماعی نتواند کارکرد مناسب خود را ایفا کند موجب آسیب کل نظام ‌اجتماعی خواهد شد. چارچوب ‌نظری این ‌مقاله نظریه‌ سیستم‌ها می‌باشد. طبق نظریه‌ سیستم‌ها هر یک ‌از اجزا سیستم، همزمان ‌که کارکرد خود را ایفا می‌کند، تأثیر خود را بر دیگر اجزا هم می‌گذارد. این‌ مقاله با تأکید بر نظریه سیستم‌ها؛ تاریخچه آموزش، کارکردهای آموزش و جایگاه آموزش در ایران امروز را بررسی می‌کند. روش این ‌مقاله، توصیفی- تحلیلی با استفاده ‌از جمع‌آوری اسنادی-کتابخانه‌ای است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها