• نقش تعدیلی استقلال حسابرس بر ارتباط بین هزینه های نمایندگی و شفافیت اطلاعات مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/09
  • تعداد بازدید: 35
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  شفافیت اطلاعات مالی یک شرکت و شناسایی عوامل موثر بر آن در بازارهای سرمایه همواره از مباحث چالش برانگیز برای مدیران، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی بوده است. آنها همواره در پی این بوده اند که عوامل موثر بر شفافیت اطلاعات مالی را به طور واقعی تعیین نمایند. از آنجائیکه مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران می‌تواند بر تصمیمات مالی اثر گذارد و از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، لذا هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی و شفافیت اطلاعات مالی با تاکید بر نقش استقلال حسابرس می‌باشد.

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی و جامعه آماری تحقیق، تعداد 101 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 تا 1400 می‌باشد. در این پژوهش برای سنجش استقلال حسابرس، از مدیریت سود (اقلام تعهدی اختیاری) به منزله شاخص معکوسی از کیفیت حسابرسی، برای اندازه‌گیری شفافیت اطلاعات مالی از مدل بارث و همکاران (2009) و برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی از تعامل بین شاخص q توبین (نماینده فرصت‌های رشد) و جریانهای نقد آزاد استفاده شده است. در این پژوهش، آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره انجام گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد، بین هزینه‌های نمایندگی و شفافیت اطلاعات مالی ارتباط معنادار و منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، استقلال حسابرس بر ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی و شفافیت اطلاعات مالی تاثیر معنادار و مثبت دارد. این بدان معنی است با افزایش استقلال حسابرس، ارتباط منفی بین هزینه‌های نمایندگی و شفافیت اطلاعات مالی، تضعیف می‌گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها