• بررسی رابطه تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی و ریسک با توجه به نقش تعدیلگر سهامداران نهادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 106
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف اساسی این پژوهش بررسی بررسی رابطه تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی و ریسک با توجه به نقش تعدیلگر سهامداران نهادی در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) است که در حوزه‌ی تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی می‌باشد. ما به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوع رویدادی که قبلاً وجود داشته یا رخ‌داده، از طریق مطالعه نتایج حاصل از آن‌ها هستیم. به ‌عبارت‌دیگر در این نوع تحقیق پژوهشگر در پی بررسی امکان وجود روابط علت و معلولی از طریق مشاهده نتایج موجود و زمینه قبلی آن‌ها در جهت یافتن علت وقوع پدیده می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرآن‌که از سال 1391 تا 1400 در بورس اوراق بهادار بوده‌اند روش نمونه‌گیری مورد استفاده در این تحقیق از نوع حذفی سیستماتیک است.

  استفاده از نرم‌افزار eviews به برآورد مدل داده‌های ترکیبی پرداخته‌شده است. طبق نتایج حاصل از پژوهش بین تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی و ریسک کل شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و بین تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی و ریسک سیستماتیک شرکت رابطه مثبت معناداری وجود ندارد. سهامداران نهادی، بر رابطه بین تفاوت های درآمد دفتری-مالیاتی و ریسک کل شرکت تأثیر منفی نمی گذارند. سهامداران نهادی بر رابطه بین تفاوت های دفتری-مالیاتی و ریسک سیستماتیک شرکت تأثیر منفی نمی گذارند

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها