• نقش بازاریابی آنلاین بر جذب گردشگر در آژانس های مسافرتی شهر ساری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 96
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  امروزه عملکرد بازاریابی آنلاین، به عنوان بستری برای هر چه بیشتر جذب گردشگران، از اهمیـت شـایانی برخوردار است. مقاله حاضر به بررسی عوامل بازاریابی آنلاین و ارتباط آنان بر رفتار خریدار و یا مصرف کننده آنلاین در آژانس های مسافرتی شهر ساری پرداخته است. داده های پژوهش با روش کتابخانه ای (مطالعه منابع مکتوب داخلی و خارجی) و میدانی (ابزار پرسشنامه) گردآوری شده است.

  برای پردازش و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss و به جهت بررسی فرضیه ها از نرم افزار pls استفاده شده است. یافته‌ ها نشان می‌دهد که بین بازاریابی آنلاین و رفتار خرید گردشگر آنلاین در آژانس های مسافرتی شهر ساری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها