• همکاری های علمی_بین المللی آموزش عالی در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 777
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  جهانی شدن در مقام روندی از دگرگونی ها و تحولات از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر رفته و علم، فرهنگ و سبک زندگی را در بر گرفته است. در واقع جهانی شدن پدیده ای چند بعدی است که قابل تسری به عرصه های گوناگون علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دینی، اخلاقی، حقوقی، فرهنگی و فناوری است که نتایج قهری آن بسیاری از ارکان ارزشی جوامع را متاثر می سازد. از منظر یونسکو، پدیده ی جهانی شدن به معنی اختلاط و در هم نوردیده شدن مرزها، بر آموزش عالی تاثیرگذار است و گزینه ای که برای پاسخگویی به فرصت ها و چالش های جهانی شدن در آموزش عالی اختیار می شود، «بین المللی سازی» آن است. به طور کلی هدف عمده بین المللی سازی آموزش عالی توسعه دانش، توانایی، نگرش و ارزش هایی است که در سطح بین المللی شناخته شده است؛ که این مهم با ارتباطات و همکاری های علمی_بین المللی آموزش عالی حاصل خواهد شد. از این رو، ضرورت بررسی چگونگی گسترش این همکاری های علمی_بین المللی آموزش عالی در ابعاد کمی و کیفی، انکار ناپذیر است. بر اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی همکاری های علمی_بین المللی در آموزش عالی ایران است. در این راستا، ابتدا به دو مقوله ی جهانی شدن و بین المللی شدن آموزش عالی پرداخته شده است. در ادامه الزامات و منطق بین المللی شدن در آموزش عالی ایران از طریق راهبردهایی چون تبادل اساتید و دانشجویان، بین المللی برنامه درسی، توجه به برنامه های آموزش و پرورش تطبیقی و ... مورد تشریح قرار گرفت؛ سپس، راهکارهایی چون تقویت و ایجاد رایزن های علمی وزارت علوم، تحقیقات فناوری در خارج از کشور، توسعه و ارتقای سطح روابط علمی بین المللی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با سازمان های علمی تخصصی بین المللی منطقه ای و مراکز و موسسه های دانشگاهی، ایجاد شبکه های پژوهش در سطوح ملی و منطقه ای و ... در جهت تقویت همکاری های علمی_بین المللی در ایران بیان شده و در نهایت به ارائه نتیجه و جمع بندی پژوهش پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها