• مدل شبیه سازی و بهینه سازی روش پمپاژ_تصفیه در احیاء آب های زیرزمینی آلوده به هیدروکربن های نفتی (tph)، مطالعه موردی: آبخوان اسماعیل آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 1226
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  نفوذ آلاینده های مختلف به آب های زیرزمینی پدیده ای است که غالبا در طی فرآیند صنعتی شدن رخ می دهد. حذف آلاینده ها از آب های زیرزمینی از روش های گوناگون احیاء آبخوان ها استفاده می شود. در این تحقیق از بین آلاینده های شناسایی شده در آبخوان اسماعیل آباد، واقع در حوالی پالایشگاه تهران، مجموع هیدروکربن های نفتی، (tph)، به عنوان شاخص و آلاینده هدف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقادیر غلظت اندازه گیری شده، گسترش تقریبی هاله آلودگی در آبخوان مشخص گردیده و به علت سازگاری روش پمپاژ_تصفیه در احیاء آبخوان های آلوده به مشتقات نفتی، اثر استفاده از این روش احیاء با استفاده از چاه های موجود در منطقه مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت. در طی این ارزیایی و با به کارگیری الگوی الگوریتم ژنتیک، نرخ پمپاژ از 8 حلقه چاه در طی یک دوره پنج ساله با به کارگیری قیود کمی و کیفی مورد بهینه سازی قرار گرفت تا ترکیب مناسبی از دبی های پمپاژ حاصل گردد. نتایج بهینه سازی نشان می دهد که از نزدیک ترین چاه به کانون آلودگی، دبی روزانه ای معادل 5000 مترمکعب در روز باید پمپاژ شده و آب آلوده حاصله مورد تصفیه قرار گیرد. به کمک نتایج حاصل از شبیه سازی و بهینه سازی تخمین اولیه ای از اثر به کارگیری روش پمپاژ_تصفیه در کنترل گسترش tph در آبخوان حاصل گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها