• بررسی اثر مودهای مختلف مود رالی بر روی مشخصات پراکندگی امواج سطحی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 1057
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  روش آنالیز طیفی سطحی (sasw) یکی از آزمایشات جدید غیر مخرب صحرایی برای ارزیابی خواص مهندسی و تعیین پروفیل سختی محیط های لایه ای نظیر زمین های طبیعی و سیستم های روسازی است که با استفاده از خاصیت پراکندگی امواج سطحی در سیستم های لایه ای انجام می پذیرد. در این روش، ابتدا امواج رالی با استفاده از یک منبع ضربه ای تولید شده و پس از عبور از سیستم های لایه ای مورد نظر، با بهره گیری از چند گیرنده مستقر در فواصل معینی از منبع مذکور، ثبت می گردند. آنگاه منحنی پراکندگی تجربی سیستم لایه ای، با آنالیز از اطلاعات حاصل از گیرنده ها ساخته شده و سپس این منحنی با منحنی پراکندگی تئوریکی مقایسه و به کمک روش های برگردان، پروفیل سختی سیستم لایه ای مورد نظر بدست آید. در این مقاله ابتدا با مروری بر نحوه انتشار امواج در محیط های  لایه ای، از روش تامسون_هسکل برای تشکیل منحنی پراکندگی تئوریکی امواج رالی در سیستم های لایه ای استفاده شده و نرم افزار مربوطه برای تبیین و رسم منحنی پراکندگی مود اول و مودهای بالاتر موج رالی طراحی و تدوین گردیده، سپس تاثیر مودهای بالاتر موج رالی بر روی مشخصات پراکندگی با استفاده از شاخص پاسخ محیط در مودهای مختلف مورد ارزیابی واقع و نتایج حاصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که به ازای فرکانس های یکسان مقدار پاسخ محیط برای مود اول نوسانی بیشتر از مودهای دیگر بوده و لذا مقدار انرژی وارده توسط مود اول به پیکره سیستم بیشتر از مودهای بالاتر می باشد و بنابراین منحنی پراکندگی تئوریکی به دست آمده از مود اول موج رالی در محیط های لایه ای می تواند با تقریب قابل قبولی جهت مقایسه با منحنی پراکندگی تجربی مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها