• برآورد پارامترهای لرزه خیزی و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ی مهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/07/15
  • تعداد بازدید: 1495
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  منطقه مورد مطالعه در این مقاله، ناحیه مهران و به مرکزیت مهران می باشد که در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس قراردارد. مجموعه ای از داده های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمان از چند قرن پیش تا به امروز تا شعاع 200 کیلومتری به کار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 150 کیلومتری شهر مهران مدل شده اند. برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی از روش (2000) kijko استفاده شده است. با استفاده از 3 رابطه کاهندگی مختلف امبرسیز، نوروزی و ولز و کوپر اسمیت بزرگای محتمل برای هر گسل را بدست آورده و سپس محاسبات بیشینه شتاب روی سنگ بستر (pga) در مرکز شهر مهران با استفاده از روابط کاهندگی [1991] niazi&bozorgnia ,domes and moore ,donovan_1973بدست آمده است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها