• کاهش حجم آب شستگی در مدل ترکیبی سرریز – دریچه با استفاده از بهینه سازی مدل هندسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 866
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  ترکیب سرریز – دریچه یا روگذر – زیرگذر یکی از انواع سازه های هیدرولیکی می باشد که در سال های اخیر عمدتا برای عبور سیال در مواردی که سیال حاوی سرباره و رسوب به صورت همزمان می باشد، مانند کانال های عبور فاضلاب، بکار رفته است. سازه روگذر – زیرگذر با تقسیم دبی عبوری از بالا و پایین خود، از انباشت سرباره و رسوب در پشت سازه جلوگیری می کند. از دیگر کاربردهای عملی این ترکیب می توان انواع سدهای تاخیری را نام برد. در سدهای تاخیری برای جلوگیری از انباشت رسوبات در پشت سد، که منجر به کاهش حجم مفید مخزن می گردد، اقدام به تعبیه تخلیه کننده های تحتانی می گردد. از طرف دیگر این نوع سدها، به علت برآورد اهداف طراحی و عبور سیلاب های متحمل، به صورت روگذر نیز عمل می کنند؛ که از این دو جهت مدل ترکیبی روگذر – زیرگذر ایده ی مناسبی برای تحلیل این نوع سدها می باشد. اگر چه این نوع سازه دارای کاربرد فراوانی در سازه های هیدرولیکی می باشد اما متاسفانه مدل سازی عددی این ترکیب از لحاظ شبیه سازی هیدرولیک رسوب گسترش چندانی نیافته است. در این مقاله سعی شده که ابتدا با استفاده از نرم افزار hec-ras این ترکیب و جریان آن در کانال شبیه سازی شده، سپس با نتایج پروفیل جریان و آب شستگی مشاهده شده در نمونه های آزمایشگاهی مقایسه گردد. برای کاهش حجم حفره ناشی از آب شستگی، در مقاله حاضر با مطالعه ی مدل های هندسی موجود و مقایسه آنها، مدل بهینه شده ای از هندسه ی سرریز – دریچه پیشنهاد شده است. در نهایت با شبیه سازی مدل هندسی پیشنهادی، مشخصات هیدرولیکی مدل ترکیبی جدید مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل نشان دهنده کاهش حجم ٱب شستگی و نیز کوتاه تر شدن طول آن می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم