• بررسی مدلی پدیده پلانج جریان چگال در مخزن پشت سد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 791
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هنگامی که یک جریان با مواد معلق (جریان چگال) وارد مخزن آب ساکن پشت سد می گردد در نقطه ای از مخزن سد، جریان چگال به زیر آب ساکن فرو می رود که این نقطه را اصطلاحا نقطه فرو روی جریان چگال (نقطه پلانج) می نامند. محل وقوع پدیده پلانج متغیر بوده و می تواند تابع شرایط مختلف جریان باشد. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر در محل تشکیل نقطه پلانج، یک مدل هیدرولیکی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی اثر دبی و شیب مخزن بر پارامترهای مربوط به پدیده پلانج جریان چگال، آزمایشاتی با دبی ها و شیب های مختلف انجام گردید. در تمامی این آزمایشات، پارامترهای مربوط به پدیده پلانج اندازه گیری شد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، رابطه بین عمق پلانج و عمق بحرانی، همچنین مدل ریاضی محل پلانج به صورت تابعی از دبی و دیگر خصوصیات جریان ورودی معرفی گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها