• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 688
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله ضمن معرفی رویکرد مورد نظر در تدوین دستورالعمل ارزیابی سریع سازه اسکله های بنادر ایران، به تشریح برخی نکات مهم آن پرداخته می شود. به صورت کلی هدف از ارزیابی سریع را می توان شناخت وضعیت موجود سازه، مشخص کردن اصلی ترین نقاط ضعف و خرابی، شناخت نرخ و چگونگی زوال سازه ها در طول زمان و فراهم کردن امکان مقایسه وضعیت موجود سازه های مختلف بیان نمود. با توجه به تنوع زیاد سازه های پهلوگیری و المان های غیر سازه ای مورد استفاده در آنها تلاش شده است که با معرفی انواع مصالح، سازه ها و المان های غیر سازه ای و خرابی و زوال آنها در محیط دریا، ابتدا فرایند مناسبی برای بازرسی و جمع آوری اطلاعات فراهم شده و در مرحله بعد وضعیت موجود سازه با محاسبه شاخص هایی که معرف وضعیت فعلی سازه هستند مورد ارزیابی قرار گیرد. در این دستورالعمل وضعیت سازه از سه منظر وضعیت سازه ای، کارکردی و لرزه ای مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در مرحله بازرسی به معیارهای مطرح شده در هرکدام از این دسته ها نمره هایی که نشانگر وضعیت فعلی آنها می باشد اختصاص داده می شود. علاوه بر سه شاخص یاد شده برای هر سازه، یک شاخص کلی که نشانگر وضعیت کلی سازه است محاسبه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها