• بررسی تاثیر شدت و فاصله سربار استاتیکی کناره گود میخ کوبی در هنگام وقوع زلزله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 683
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در مقاله حاضر به بررسی تاثیر پارامترهای شدت و فاصله سربار استاتیکی کنار گود بر نیروی کششی ایجاد شده میخ ها و تغییر مکان افقی جداره گود در یک گود میخ کوبی در هنگام وقوع زلزله پرداخته می شود. تحلیل های صورت گرفته به روش اجزاء محدود، توسط نرم افزار plaxis به صورت دو بعدی می باشد. در این تحقیق مشاهده شد که در هنگام وقوع زلزله هر چه سربار از لبه گود دورتر می شود، اختلاف بین مقدار ماکزیمم تغییر مکان افقی و مقدار آن در قسمت پای دیوار کاهش یافته و منحنی شکل یکنواخت تری بخود می گیرد. با نزدیک شدن سربار به لبه گود نیروی کششی بوجود آمده در میخ افزایش می یابد که در کلیه حالت ها بیشترین نیروی بوجود آمده در میخ های نیمه پایینی گود بخصوص وسط دیواره مشاهده شده است. در بررسی تاثیر شدت سربار کناره گود مشاهده شد که اگر مقدار سربار کم باشد، رابطه فشار جانبی نسبت به شدت سربار تقریبا خطی بوده و تغییرات شدت سربار تاثیر زیادی روی شکل توزیع فشار جانبی و محل اثر آن نخواهد داشت ولی در صورتیکه مقدار سربار زیاد شود، احتمال اینکه رابطه رانش با مقدار سربار به صورت غیر خطی باشد وجود دارد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها