• اثر تغییر اقلیم بر پایداری شیروانی در سدها (مطالعه موردی: ساحل چپ شیروانی سد لتیان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 995
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مهمترین عوامل ناپایداری شیروانیهای خاکی تغییرات فشار آب منفذی است. در شیروانی های خاکی مولفه ای که نیروی رانشی نامیده می شود، تمایل به حرکت واداشتن توده خاک به سمت پایین دارد. از طرفی مقاومت برشی خاک نیز نیروی مقاومی در برابر این نیروی رانشی ایجاد می کند. حال اگر نیروی رانشی آنقدر بزرگ باشد که بتواند بر نیروی مقاوم غلبه کند، در آنصورت در شیروانی خاکی لغزش روی خواهد داد و توده خاک به سمت پایین حرکت خواهد کرد و به بیان دیگر شیروانی ناپایدار خواهد شد. فشار آب منفذی نیز به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده نیروی رانشی در شیروانی های خاکی است. با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی می تواند به عنوان یک عامل مستقیم دخالت کننده در تغییر فشار آب منفذی باشد، بررسی وضعیت پایداری شیروانیها در این شرایط لازم است. تغییر اقلیم به دلایل متعددی باعث ایجاد تغییراتی در الگوی بارش در مناطق مختلف می گردد، یکی از نتایج تغییر در الگوی بارش در بسیاری از مناطق عمدتا کوهستانی، وقوع سیلابهای ناشی از بارندگی است. با در نظر گرفتن موقعیت سد لتیان و همچنین مطالعات صورت گرفته در مناطق مختلف، مشخص شده است که این قبیل سیلاب ها می تواند سبب فعال گشتن زمین لغزش ها گردد. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از نرم افزار geostudio به بررسی وضعیت شیروانی ساحل چپ مخزن سد لتیان پرداخته شود و بررسی می گردد که سیلابهای با آورد زیاد و مدت زمان کم، چه اثراتی در پایداری شیب می تواند داشته باشد. در ابتدا وضعیت تراز سطح ایستایی در بازه های زمانی گوناگون بدست آمده و در نهایت ضرایب ایمنی مربوط به هر گام زمانی محاسبه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها