• تثبیت و بهسازی ماسه های بادرفتی توسط پسماندهای نفتی و الیاف مصنوعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 730
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  ماسه های بادی با توجه به خصوصیات دانه بندی و نوع تشکیل دارای خصوصیات مقاومتی پائین می باشد. از این رو ساخت راه ها و پروژه های عمرانی بر روی این خاکها با توجه به خواصشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر هزینه جایگزینی این خاک با مصالح مرغوب بسیار زیاد می باشد در نتیجه برای بهبود خواص این خاکها بهسازی و تثبیت ضروری می باشد. از این رو در این تحقیق بهسازی ماسه های بادرفتی با استفاده از پسماندهای مواد نفتی و مسلح کردن آنان با الیاف مدنظر قرار گرفته است. در این تحقیق از آزمایش فشاری تک محوره جهت بررسی خواص مقاومتی خاک تیمار شده استفاده گردیده و نتایج آزمایشات نشان می دهد که در میزان %6 پسمانده نفتی و میزان بهینه 0.1 درصد وزنی الیاف، مقاومت فشاری به میزان 65 کیلوگرم بر سانتی متر مربع رسیده است که در مقایسه با نمونه شاهد بدون الیاف به میزان 19 برابر افزایش مقاومت را از خود نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها