• ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستم های تامین و توزیع آب شهری مبتنی بر آسیب پذیری اجراء با قابلیت در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 1412
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مسائل مهمی که در زیرساخت های عمرانی هر کشوری را تهدید می کند بروز انواع حوادث و خطرات ممکن و در واقع وجود ریسک های مختلف و محتمل می باشد. یکی از مهم ترین این زیرساخت ها سیستم های پیچیده آب شهری هستند که دارای بخش های مختلف منابع تامین، خطوط انتقال، تصفیه خانه ها و شبکه های توزیع آب می باشند و مسئولیت رساندن آب به مصرف کنندگان را با کمیت و کیفیت مناسب بر عهده دارند. در این تحقیق مدل تحلیل ریسک مبتنی بر نظرات خبرگان و کارشناسان مرتبط با حوزه آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت های حاکم بر این نظرات و ماهیت خطرات مختلف ارائه می شود که دارای رویکرد فازی می باشد. همچنین تمرکز اصلی بر محاسبه آسیب پذیری اجزاء مختلف با لحاظ نمودن ارتباطات سیستمی و عملکردی بین بخش های اصلی سیستم های تامین و توزیع آب شهری است. جهت تلفیق نظرات کارشناسی و همچنین اثر خطرات مختلف تهدید کننده از تئوری dempster shafer استفاده شده است. کاربرد مدل پیشنهادی بر روی بخشی از سیستم آبرسانی شهر ارومیه در قالب سه دسته خطرات طبیعی، غیر طبیعی و عملکردی بررسی شده است. این مدل کمک شایانی به بهره برداران حوزه آب شهری در تعیین اجزاء بحرانی این سیستم ها و نهایتا کمک به تعیین استراتژی های موثرتر مدیریت ریسک خواهند نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها