• مطالعه روش های مختلف تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی بر روی توده سنگ های درزه دار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 848
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در بسیاری از پروژه های عمرانی، پی سازه بر روی توده های سنگی درزه دار قرار می گیرد. ظرفیت باربری اینگونه سنگ ها اغلب یا از روابط نیمه تجربی یا بر اساس آیین نامه های محلی تعیین می گردد. حال آنکه مطالعات متعددی در زمینه تعیین ظرفیت باربری توده سنگ های درزه دار انجام گرفته است، اما به صورت کاربردی مورد توجه قرار نگرفته اند. در مقاله حاضر با انجام مطالعاتی جامع در ادبیات تحقیق، انواع روش های تعیین ظرفیت باربری برای پی های سطحی بر روی توده سنگ های درزه دار جمع آوری و فرضیات و روابط مربوط به هر روش به گونه ای کاربردی ارائه گردیده است. در نهایت با بهره گیری از این روش ها، برای یک مثال خاص ظرفیت باربری توده سنگ از روش های مختلف محاسبه گردیده و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها