• مقایسه برنامه های مختلف انتخاب گاوهای نر در شرایط متغیر بودن ظرفیت آزمون نتاج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 716
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  جهت مقایسه برنامه های مختلف انتخاب در گاوهای نر هلشتاین ایران از نظر کارایی اقتصادی و تعیین بهترین برنامه انتخاب در شرایط عدم محدودیت ظرفیت آزمون نتاج، از یک مدل زیستی اقتصادی برای شبیه سازی و مقایسه برنامه های مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران استفاده شد. در این مدل کارایی اقتصادی برنامه های انتخاب بصورت نسبت درآمد تنزیل یافته به هزینه تنزیل یافته، تعریف شد. هزینه ها در مدل بکار گرفته شده شامل هزینه خرید و نگه داری گاوهای نر جوان و هزینه عمل آوری و ذخیره سازی اسپرم گاوهای نر و درآمدها شامل افزایش درآمد ناشی از افزایش تولید شیر دختران و نوه های دختری گاوهای نر انتخاب شده بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد آزمون نتاج 30 گاو نر هر یک با 59 دختر،منجر به حداکثر کارایی اقتصادی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران برابر با 6.08 می شود و برای اجرای چنین برنامه ای لازم است 7 درصد از جمعیت گاوهای ماده به آزمون نتاج اختصاص داده شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها