• مرغهای تخمگذار اثر تئوفیلین بر وزن، اندازه، ضخامت و وزن پوسته ی تخم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 942
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بتاآدرنرژیک آگونیست ها ترکیباتی از دسته کاتکولامین ها هستند که به طور عمده از جهت بهبود راندمان لاشه و افزایش کاتابولیسم لیپیدها در حیوانات مورد بررسی قرار می گیرند. در این پژوهش اثر افزودن سطوح مختلف بتاآدرنرژیک تئوفیلین بر خصوصیات تخم مرغهای تخمگذار بررسی شد. یکصد و بیست قطعه مرغ تخمگذار از سویه ی های لاین w-36 در سن 84 هفته، با میانگین وزن 1650 گرم، در طول سه هفته، با جیره های دارای سطوح 0، 1، 3 و 5 میلی گرم تئوفیلین تغذیه شدند. مقایسه آماری در قالب طرح کاملا تصادفی چند مشاهده ایی و مقایسه میانگین ها به روش توکی انجام شد. افزودن تئوفیلین بر وزن، طول و عرض تخم اثر معنی دار داشت (p≤0.05). بیشترین اثر در سطح پنج میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پرنده بود (p≤0.05). اثر افزودن تئوفیلین بر وزن و ضخامت پوسته تخم غیرمعنی دار بود (p>0.05).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم