• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 947
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سیستم های تامین آب شهری از جمله مهم ترین زیرساخت های منابع آب و از پیچیدگی ها و عدم قطعیت های زیادی برخوردار هستند. اجرای مختلف این سیستم ها شامل انتقال آب، لوله ها، شیرها، مخازن و غیره هر یک دارای شرایط خاصی هستند و در کل دوره بهره برداری با خطرات طبیعی و غیرطبیعی مختلفی مواجه می شوند. یکی از ابزارهای مفید جهت ارزیابی شرایط آسیب پذیری این اجزاء، مدیریت و تحلیل ریسک است. به طور کلی ارزیابی و مدیریت ریسک کمک شایانی به کاهش ریسک سیستم تحت تاثیر شرایط اضطراری و خطر می نماید. تحلیل ریسک با محاسبه شدت و احتمال شکست سیستم با توجه به آسیب پذیری آن صورت می گیرد. در این تحقیق با ارائه روشی بر مبنای روش های تصمیم گیری چند معیاره (mcdm) و روش های شبیه سازی و بهینه سازی شبکه های آبرسانی، سعی در انتخاب بهترین سناریوهای تصمیم گیری و مدیریتی جهت افزایش قابلیت اطمینان این دسته از سیستم های منابع آب با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، فنی و اجتماعی شده است. رویکرد مدیریت ریسک ارائه شده در این تحقیق می تواند بوسیله مدیران و تصمیم گیرندگان صنعت آب جهت اطمینان از افزایش کارایی شبکه های آب شهری و اجراء آن به کار گرفته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها