• بهره برداری از سیستمهای چند مخزنه برقابی با استفاده از مدل modsim

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 891
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق شبیه سازی بهره برداری از سیستم مخازن سری برقابی توسط مدل modsim همراه با کنترل اعتمادپذیری تولید انرژی مورد توجه قرار گرفته است. نرم افزار modsim قادر به تنظیم میزان تولید انرژی در هر ماه و به عبارتی تعریف نیاز انرژی برقابی نبوده و در هر گام زمانی بر اساس حجم آب رها شده از مخزن و تراز آب، میزان تولید انرژی را برآورد می کند. با توجه به قابلیتهای این نرم افزار در مدلسازی سیستمهای منابع آب، در این تحقیق سعی در رفع کاستیهای این نرم افزار در انجام محاسبات برقابی شده است. در مدل اصلاح شده پیشنهادی با استفاده از کلیه قابلیتهای نرم افزار modsim در هر گام زمانی خروجی مخزن بر اساس هدف تولید انرژی تعیین می گردد. ایجاد تغییر و تعریف نیاز تولید انرژی در modsim8.1 با استفاده از کدنویسی با زبان برنامه نویسی vb.net در محیط custom code edition نرم افزار و یا از طریق کدنویسی در محیط matlab و فراخوانی modsim از آن امکانپذیر شده است. در این نرم افزار تمامی جریانها از جمله خروجی از مخازن سدها در هر گام زمانی بر اساس حل یک مدل بهینه سازی شبکه جریان محاسبه می شود که این امر باعث افزایش سرعت محاسباتی در این نرم افزار می شود. در این تحقیق مدل توسعه یافته در بهره برداری از سیستم 3 سدی خراسان بکار رفته و نتایج حاصل از آنها با نتایج حاصل از مدلسازی منفرد سدها مقایسه شده است. نتایج حاصل بیانگر عملکرد مطلوب مدل در شبیه سازی سیستمهای برقابی چند سدی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها