• استفاده از اراضی بستر رودخانه ها و منابع آبی (بر اساس قوانین و مقررات)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 635
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با عنایت به جاری بودن رودخانه های متعدد، وجود تالاب های بزرگ و ساحل طولانی خلیج فارس و با پتانسیل متنوع صنعتی، گردشگری و ... سازمان آب و برق خوزستان مواجه با درخواستهای عدیده از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بهره برداری با کاربری های یاد شده بصورت اجاره می باشد. لذا با توجه به ماده 10 آئین نامه بستر و حریم رودخانه ها و منابع آبی مصوب 1379، با احداث دیواره سازی و مازاد کردن این اراضی، می توان آنها را به متقاضیان اجاره داد. در این مقاله و تحقیق کاربری های مختلف در بستر رودخانه ها، تالاب ها و حریم سواحل خلیج فارس با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تعریف و شرایط لازم برای صدور مجوز احداث اعیانی در بستر تعیین گردیده اند. در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه به رودخانه ها و منابع آبی، تجاوزات به این نعمت خدادادی از بین رفته و این سرمایه عظیم ملی برای نسل های بعدی به امانت خواهد ماند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها