همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • multilayered, core/shell nanoprobes based on magnetic ferric oxide particles and quantum dots for multimodality imaging of breast cancer tumors

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 818
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   multilayered, core/shell nanoprobes (mqq-probe) based on magnetic nanoparticles (mnps) and quantum dots (qds) have been successfully developed for multimodality tumor imaging. this mqq-probe contains fe3o4 mnps, visible-fluorescent qds (600 nm emission) and near infrared-fluorescent qds (780 nm emission) in multiple silica layers. the fabrication of the mqq-probe involves the synthesis of a primer fe3o4 mnps/sio2 core by a reverse microemulsion method. the mqq-probe can be used both as a fluorescent probe and a contrast reagent of magnetic resonance imaging. for breast cancer tumor imaging, anti-her2 (human epidermal growth factor receptor 2) antibody was conjugated to the surface of the mqq-probe. the specific binding of the antibody conjugated mqq-probe to the surface of human breast cancer cells (kpl-4) was confirmed by fluorescence microscopy and fluorescence-activated cell sorting analysis in vitro. due to the high tissue permeability of near-infrared (nir) light, nir fluorescence imaging of the tumor mice (kpl-4 cells transplanted) was conducted by using the anti-her2 antibody conjugated mqq-probe. in vivo multimodality images of breast tumors were successfully taken by nir fluorescence and t2-weighted magnetic resonance. antibody conjugated mqq-probes have great potential to use for multimodality imaging of cancer tumors in vitro and in vivo.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها