• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 1067
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رودخانه های به منزله ی رگ های حیاتی خشکی هستند و همواره برای انسان اهمیت بسیار زیادی داشته اند. کیفیت آب رودخانه ها به واسطه ی فاضلاب های صنعتی، کشاورزی و شهری همیشه در معرض خطر است. در این مطالعه تاثیر فاضلاب های ورودی به رودخانه و همچنین تاثیر بندهای درون رودخانه ای بر پارامترهای کیفی آن مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق پارامترهای ph ،ec ،cod ،bod ،do و ... اندازه گیری شدند. نمونه گیری ها در محدوده ی شهر کرمانشاه صو رت گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که مقادیر bod ،do در بسیاری از نقاط رودخانه خارج از محدوده ی استاندارد بوده و بندهای درون رودخانه ای مقدار do را تا حدودی افزایش و مقادیر do ،bod را کاهش می دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها