• ارزیابی تغییرات دبی رودخانه جراحی با استفاده از آزمون های ناپارامتری و پارامتری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 1065
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بررسی روند دبی رودخانه در شناخت تغییر اقلیم و در مدیریت منابع  آب ببسیار  مهم می باشد. در این تحقیق، روند تغییرات سالانه و فصلی دبی رودخانه جراحی با استفاده از آزمون های ناپارامتری من-کندال و سن و پارامتری تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های دبی سه ایستگاه آب سنجی شامل گرگر، مشراگه و شادگان طی دوره 1387-1368 انستفاده شده  است. نتایج این تحقیق نشان داد که دبی سالانه در همه ایستگاه ها دارای روند نزولی در دو دهه اخیر بوده است. برآورد نشان داد که مقادیر دبی سالانه در ایستگاه های مشراگه، گرگر و شادگان به ترتیب به میزان 40، 21، 1.4 مترمکعب در هر دهه تقلیل یافته است. نتایج تحلیل صورت گرفته توسط این سه آزمون بر روی دبی های فصلی نشان داد که مقادیر دبی فصول بهار و زمستان کاهش و دبی فصل تابستان افزایش یافته است. بیشترین تفاوت نتایج آزمون های پارامتری و ناپارامتری در دبی فصل پاییز مشاهده شده است. به طوری که مقادیر دبی فصل پاییز با توجه به آزمون های ناپارامتری، افزایش و بر اساس نتایج  آزمون پارامتری کاهش یافته است. نتایج این پژوهش می تواند در برنامه ریزی و مدیریت رودخانه بکار رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم