• بررسی اثرات ضخامت لایه های خاک بر عملکرد لرزه ای سازه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 754
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اثرات خاک در طیف طراحی اغلب آیین نامه های طراحی لرزه ای، بر اساس جنس خاک و متوسط سرعت موج برشی در لایه های مختلف لحاظ شده است. در این طیف های طراحی، برخی اثرات ویژه ساختگاهی مانند اثرات ضخامت و عمق سنگ بستر لرزه ای نادیده گرفته شده است. تجربیات زلزله های پیشین ثابت کرده، ضخامت لایه های خاک بر پاسخ زمین و در نتیجه بر توزیع خسارات سازهای تاثیر مهمی داشته و غیرقابل چشم پوشی است. در این تحقیق اثرات ضخامت لایه های خاک بر پاسخ زمین و عملکرد لرزه ای سازه ها بررسی شده است. در این راستا، دو پروفیل رسی و ماسه ای از نواحی جنوب تهران انتخاب و اثرات ضخامت لایه های مختلف خاک بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه به کمک تحلیل های غیر خطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با افزایش ضخامت خاک، مقادیر پاسخ شتاب در سطح زمین کاهش یافته و تقاضای نیرو و جابجایی در سازه ها، افزایش یافته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها