• بررسی تاثیرتغییرات مدول الاستیسیته و چسبندگی خاک در گروه شمع تحت بارهای جانبی و قائم درخاک ماسه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 867
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  طراحی شمع باید با توجه به ملاحظات سازه ای، توان باربری خاک اطراف و کف، نشست و مسائل اجرائی، فنی و زیست محیطی انجام شود. شمعها بیشتر به صورت گسترده برای سازه های ساحلی و فرا ساحلی مورد استفاده قرار گرفته و بارهای عمودی و جانبی را تحمل می کنند. همچنین با توجه به بارهای وارده بر سازه بایستی با روش مناسب اثر این بارها بر رفتار شمع تحلیل شود. در این مقاله، گروه شمع 4×4 با شمع های به قطر cm100 و خاک به مدول الاستیسیته 4000 kn/m2 ,10000 kn/m2 و چسبندگی صفر و 5kn/m2 با استفاده از نرم افزار plaxis 3d foundation به روش المان محدود و با مدل رفتاری موهرکولمب مدل سازی شده و رفتار شمع ها تحت اثر بار در خاک ماسه ای بررسی گردیده است. به کمک نتایج بدست آمده، مکانیسم رفتار گروه شمع تحت بار مرکب و تاثیر تغییرات مدول الاستیسیته و چسبندگی خاک محاسبه شده و جابجایی در جهت x، جابجایی در جهت y و امتداد طولی، لنگر خمشی و نیروی برشی برای هرکدام ازشمع ها بدست آمده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها