• روش تلفیقی تحلیل برگشتی جهت مطالعه پایداری شیروانی های خاکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 666
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  عدم قطعیت در تعیین دقیق پارامترهای ژئومکانیکی توده ها و عدم همخوانی نتایج آزمایشگاهی و صحرایی موضوعی است که غالب تحلیل های مهندسی در محیط های خاکی و سنگی را با مشکل مواجه می سازد. استفاده از تحلیل برگشتی در رفع این نقیصه موثر بوده و در صورت انتخاب مدل مناسب رفتاری می توان در مجموع به پارامترهای مکانیکی واقعی خاک و سنگ دست یافت. با توجه به روش های مختلف تحلیل برگشتی که غالبا بر اساس کنترل یک پارامتر می باشند، در این مقاله روش جدیدی بر اساس تلفیق کنترل ضریب اطمینان و کنترل تغییر مکان معرفی می گردد. به منظور بررسی و صحت سنجی الگوریتم پیشنهادی، پارامترهای مقاومتی زمین لغزش بازفعال شده جناح راست مخزن سد قلعه چای با استفاده از روش تحلیل برگشتی پیشنهادی بدست آمده و مطابقت مکناسبی با نتایج حاصل از  ابزار دقیق نصب شده بر روی شیروانی داشته و تاثیر تراز آب مخزن بر روی پایداری شیروانی پیش بینی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها