• شناسایی خرابی در صفحات تحت خمش با استفاده از شاخص مبتنی بر انحنای شکل مودی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 733
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق یک روش شناسایی خرابی بر مبنای انحنای شکل مودی برای صفحات تحت خمش معرفی می شود. انحنای شکل مودی یک روش مناسب برای شناسایی خرابی در سازه های یک بعدی مانند تیر می باشد. در این مقاله این پارامتر در صفحات دو بعدی تحت خمش مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص معرفی شده، بر اساس انحنای مودی سازه سالم و آسیب دیده، محل وقوع خرابی را مشخص می کند. برای این منظور ابتدا شکل های مودی بر اساس روش اجزای محدود، آنالیز مودال و با استفاده از نرم افزار matlab بدست می آیند. سپس انحنای شکل مود از طریق روابط تفاضل محدود مرکزی تعیین می گردد. بمنظور سنجش توانایی روش معرفی شده از یک صفحه خمشی بر مبنای فرمولاسیون اجزای محدود استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند شاخص استفاده شده قادر به تشخیص محل وقوع خرابی های منفرد در سازه های صفحه ای تحت خمش می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها