• بررسی رفتار خاک مسلح با ژئوتکستایل با استفاده از آزمایش های نسبت باربری کالیفرنیا (cbr) و سه محوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 763
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هر در این مقاله اثر تسلیح خاک با ژئوتکستایل بر افزایش مفاومت خاک با استفاده از آزمایش های cbr و سه محوری بررسی شده است. آزمایش ها بر روی ماسه با دانه بندی بد در درصد تراکم 85% و درصد رطوبت 6% انجام گردید. در آزمایش های cbr، با قراردادن یک لایه ژئوتکستایل در اعماق 1، 1.5، 2، 4 و 8 سانتی متر از بالای نمونه، اثر تسلیح بر ظرفیت باربری خاک و عمق بهینه قرارگیری لایه ژئوتکستایل بررسی شد. بیش ترین افزایش (حدود 200%) در مقدارcbr ، با قرارگیری لایه تسلیح در عمق 1.5 سانتی متری حاصل گردید، به طوری که با افزایش فاصله لایه تسلیح از سطح نمونه، میزان افزایش در cbr کاهش می یابد. همچنین جهت بررسی اثر تسلیح بر مقاومت خاک، آزمایش های سه محوری تحت فشارهای همه جانبه مختلف بر نمونه های غیرمسلح و مسلح با ژئوتکستایل صورت گرفت. نتایج نشان می دهدکه حضور ژئوتکستایل موجب افزایش در بیشینه مقدار مقاومت برشی نمونه های مسلح در مقایسه با نمونه های غیر مسلح به میزان حدود 40% می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها