• بررسی اثر جرم فونداسیون بر رفتار لرزه ای سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/01
  • تعداد بازدید: 726
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در دهه های اخیر، محققین به موضوع پایداری سدها در هنگام زلزله توجه بیشتری نشان داده اند. پاسخ لرزه ای سدهای بتنی تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد که اندرکنش سد با مخزن و هم چنین اندرکنش سد با فونداسیون از جمله مهم ترین عوامل هستند. در این تحقیق به بررسی پاسخ لرزه ای سدهای بتنی تحت زلزله های حوزه نزدیک پرداخته شده است. اندرکنش سد- پی سبب انعطاف پذیری در پایه سازه شده و مکانیزم های میرایی اضافی از طریق میرایی مصالح و میرایی انتشار بوجود می آورد. این اثرات اندرکنشی سبب ایجاد نیروهای وابسته به فرکانس در محل تماس سد و پی می شود. در تحقیقات پیشین فقط انعطاف پذیری پی در نظر گرفته می شد و از اینرسی و میرایی آن صرف نظر می شد در حالیکه اثر جرم پی بر رفتار لرزه ای سد بسیار تاثیر گذار می باشد. در این تحقیق سد بتنی وزنی هیروی در نرم افزار آباکوس مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است نتایج بیانگر اهمیت در نظر گرفتن جرم پی در بررسی رفتار سدهای بتنی تحت زلزله های حوزه نزدیک می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها