• بررسی مفهوم سبز راه و جایگاه آن در برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2674
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   توجه به فضای های باز و سبز شهری بواسطه کارکردهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و ...بسیار حائز اهمیت می باشد. در سال های اخیر مطالعات متعددی در جهت بهبود عملکرد فضاهای سبز در ساختار شهرها صورت گرفته که از جمله آنها می توان به ایجاد و توسعه شبکه های سبزراهی در سطح شهرها اشاره نمود. در این نگرش، برای پایدار ساختن فضاهای باز و سبز، لکه های سبز مجاور یکدیگر از طریق سبز راه ها، به عنوان کریدورهای خطی ارتباط دهنده به یکدیگر متصل شده و شبکه های اکولوژیکی را ایجاد می کنند. سبزراه ها می توانند به طور همزمان کارکردهای مختلف اکولوژیکی، زیبایی شناسی، تفرجی و اجتماعی را در سطح شهرها ایفا نمایند و به افزایش دسترسی ها در ساختارهای شهری، از طریق ایجاد مسیرهای تردد پیاده، سواره، دوچرخه و اسکیت منجر گردند. لذا توجه طراحان و دست اندرکاران شهری به این ایده، در امر ارتقاء کیفی و کمی توسعه شهرها امری ضروری به نظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها