• تحلیل و بررسی رفتار گروه شمع تحت بار جانبی و قائم در رس و ماسه یکنواخت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 3649
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گروه شمع یک حالت خاص از پی های عمیق است که به صورت گسترده برای سازه های ساحلی و فراساحلی مورد استفاده قرار گرفته و بارهای عمودی و جانبی را تحمل می کنند. با توجه به بار جانبی وارده بر سازه بایستی با روش مناسب اثر بار جانبی بر رفتار شمع تحلیل شود. در این مقاله، گروه شمع 2x2 با فاصله 2 برابر قطر از هم با استفاده از نرم افزار plaxis 3d مدل سازی شده و رفتار شمع ها تحت اثر بار جانبی و قائم به طور همزمان در ماسه و رس یکنواخت بررسی گردیده است. به کمک نتایج بدست آمده، مکانیسم رفتار گروه شمع تحت بار جانبی بدست آمده و می توان جابجایی انتهای شمع، جابجایی در طول شمع و لنگر خمشی برای هر کدام از شمع ها را محاسبه کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها