• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1437
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سرمایه گذاری برای شبکه های توزیع آب شهری که سهم قابل توجهی از شریان های اساسی تامین کننده ی خدمات آبی را دربر می گیرند، نیاز به مدیریت کارا و برنامه ریزی پویا دارد. از جمله اتفاقات مخاطره انگیزی که همواره سلامت ساختاری و کارایی در این شبکه ها را تهدید می کند، شکست لوله ها است و از جمله ی کلیدهای مهم استراتژی بهسازی بهینه در شبکه های آب توانایی پیش بینی کردن نرخ شکست در لوله ها می باشد. در این مقاله با بیان عوامل اساسی شکست لوله ها، به منظور پیش بینی نرخ شکست آن ها و برای شناسایی الگوهای قابل درک، منطقی و مفید از میان داده های در دسترس، یک روش داده کاوی به نام رگرسیون چند جمله ای تکاملی (epr) که یک استراتژدی تکاملی ترکیبی محسوب شده و مدل های توضیحی پارامتری ارائه می کند، توضیح داده می شود. جهت ارزیابی روش ارائه شده در این پژوهش، شبکه ی آبرسانی شهری ناحیه ی چهار شهر مشهد انتخاب شده است. با توجه به معیار قطر- جنس در گروه بندی لوله ها و همچنین در نظر گرفتن شرایط هیدرولیکی و فشاری در منطقه به عنوان معیار پهنه بندی فشار در شبکه، فرم سیمبلیک مدل ها به خوبی نشان می دهد که افزایش نرخ شکست با افزایش سن، طول و تعداد انشعابات لوله در ارتباط بوده و همچنین نسبی معکوس بین کاهش نرخ شکست با افزایش قطر وجود دارد. در نهایت تاثیر غیرمستقیم پارامتر فشار در مدل ها بررسی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها