همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی نقش ریسک در شکل گیری ادراکات مشتریان (در حوزه ی بانکداری الکترونیکی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 866
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف این مقاله بررسی نقش انواع ریسک در شکل گیری ادراکات مصرف کنندگان از ارزش در حوزه ی بانکداری الکترونیکی می باشد. روابط کارکردی مورد بررسی در این مقاله بین سه نوع ریسک (عملکردی، مالی و روانی) و منافع و اجزاء نادیده گرفته شده ارزش (از نظر مصرف کننده یا مشتری)، می باشد؛ که شامل ارزش مندی خدمات و رضایت مندی، تبلیغات دهان به دهان و قصد تغییر (به عنوان نتایج ارزش) در نظر گرفته شده است. فرضیات تحقیق، مبتنی بر داده هائی که از طریق پرسشنامه از 123 مشتری بانک های دولتی خراسان رضوی جمع آوری گردید، طراحی شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها (با محوریت آزمون های اختلاف میانگین و همبستگی)، نشان داد که هر سه نوع ریسک، خصوصا، ریسک عملکردی و ریسک مالی بعنوان عوامل موثر تعیین کننده منافع ارزش، شناسایی شدند. این در حالی که اثرات ریسک روانی بر روی ادراکات نادیده گرفته شده ارزش (یعنی هزینه ها)، نیز شناسایی شد. همچنین اثر متفاوت منافع و هزینه ها به عنوان دو جزء ارزش بر رضایت مندی مصرف کنندگان تایید گردید؛ و وجود هر دو  اثر مستقیم و غیرمستقیم (با میانجی گری رضایت مندی) این اجزاء بر روی تبلیغات دهان به دهان و قصد تغییر مورد تایید و پذیرش قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها