• بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی شهر گرمسار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 184
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   توسعه پایدار جدیدترین شعار جنبش زیست- محیطی در سطح جهان است و بر پیامدهای زیست- محیطی و اکولوژیک رشد و توسعه اقتصادی کشورها در سطح بین المللی و منطقه ای تاکید دارد. هدف اصلی آن عدم کاهش توان نسل های آینده برآوردن نیازهایش می باشد، تا آیندگان نیز بتوانند به میزان نسل های حاضر از منابع طبیعی و محیطی بهره ببرند. با توجه به اهمیت این موضوع در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق خشک با تکیه بر مشکلات و کمبودها، این مقاله به ارزیابی و بررسی ساختار معماری زیست محیطی شهر گرمسار می پردازد. در سطح محلات شهر گرمسار ناپایداری هایی در بعد عملکرد فضاهای شهری بوضوح مشاهده می شود که به نظر می رسد مطالعات اقلیمی و گونه شناسی می تواند در کاهش ناپایداری های شهری نقشی موثر داشته باشد. پژوهش حاضر ابتدا به بررسی شرایط جغرافیایی قرارگیری شهر گرمسار و موقعیت اقلیمی این شهر می پردازد. در ادامه، اطلاعاتی نظیر ریز اقلیم ها و شناخت بیشتر شرایط جوی شهر گرمسار مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین در این مرحله از داه های ایستگاه سینوپتیک شهر گرمسار و دیگر شاخص های ارزیابی اقلیمی بهره برده خواهد شد. در مرحله سوم ساختار معماری شهر و نحوه طراحی و جانمایی ساختمان ها در این اقلیم در راستای گونه شناسی معماری مورد مشاهده و بررسی قرار گرفته است. در این قسمت از داده های جدول ماهونی در راستای شناخت و رسیدن به الگویی مناسب در طراحی معماری و شهری استفاده شده است. این پژوهش با این هدف شکل گرفته است که انسان ها چگونه شهرسازی و معماری بومی خود را با اقلیم و شرایط جوی هماهنگ می کنند؟

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم