• مدل مکان یابی نقاط قابل اسکان در شرایط شکست سازه های هیدرولیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 943
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ساخت سازه های هیدرولیکی اعم از سد، بندهای بتنی، آبگیر، حوضچه ها و کانال های انتقال آب در دو دهه اخیر میزان ریسک شکست این سازه ها را به دلیل فرسودگی، اشکال در اجرای سازه یا بلای طبیعی افزایش داده است. آمارها نشان می دهد. حداقل یک هزار و سیصد سد برای حوزه پایین دستی در پهنه سرزمینی بدون احتساب انبوهی از انواع دیگر سازه ها ساخته شده است. برای تحلیل ریسک مناطق پایین دست، سدهای مجاور خارج از مرزهای کشور نیز به آن اضافه می شود. این مقاله در نظر دارد مدل چند متغیره کلی برای منابع آبی ارائه نماید تا براساس آن مکان یابی اسکان موقت قابل انجام شود. در این مقاله متغیرهای کلی مانند ماهیت مکان، فاصله، دسترسی و همجواری برای انتخاب سکونتگاه موقت ارائه شده اند. روش کار برای دستیابی به مدل جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، انجام تحلیل های هدفمند براساس معیارهای چهارگانه و در نهایت اولویت بندی مکان های شناسایی شده با روش تصمیم گیری سلسله مراتبی می باشد. یافته های پژوهش عوامل موثر در مکان یابی را مشخص می نماید و نیز مدلی برای مکانیابی با تحلیل ریسک ارائه می نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها